ამ კატეგორიაში განთავსებულია თავისუფალი მსმენელისათვის ხელმისაწვდომი ლექციები. 

კურსზე სრულფასოვანი წვდომა აქვთ მხოლოდ რეგისტრირებულ მსმენელებს.