ხელმისაწვდომი კურსები

  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია (XVI ნაკადი)

  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია (XVI ნაკადი)

  კურსის მიზანია მსმენელებმა გაიგონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირით...
  კურსი

  ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის (XVI ნაკადი)

  ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის (XVI ნაკადი)

  კურსის მიზანია ახალგაზრდებმა განივითარონ ინფორმაციის მოძიების და გ...
  კურსი

  ადვოკატირება და ლობირება (XVI ნაკადი)

  ადვოკატირება და ლობირება (XVI ნაკადი)

  ადვოკატირებისა და ლობირების კურსის მიზანია მსმენელებმა თეორიული და...
  კურსი

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები (XVII ნაკადი)

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები (XVII ნაკადი)

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს ონლაი...
  კურსი

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (XVII ნაკადი)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (XVII ნაკადი)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - მონაწილეობითი ბიუეტირება

  ლექციები - მონაწილეობითი ბიუეტირება

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის

  ლექციები - ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის

  კურსის მიზანია ახალგაზრდებმა განივითარონ ინფორმაციის მოძიების და გ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - სახელმწიფო შესყიდვები

  ლექციები - სახელმწიფო შესყიდვები

  მსმენელები მოისმენენ და პრაქტიკული სავარჯიშოებით გაიღრმავებენ ცოდნა...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

  ლექციები - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

  კურსის მიზანია მსმენელებმა გაიგონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირით...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის მონიტორინგი

  ლექციები - სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის მონიტორინგი

  კურსი, მოიცავს, როგორც თეორიულ ინფორმაციას, ასევე პრაქტიკულ მასალას...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები

  ლექციები - თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები

  თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

  ლექციები - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

  საჯარო პოლიტიკის ანალიზის კურსი წარმოადგენს პრაქტიკულად ორიენტირებუ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - მუნიციპალურ საჯარო ფინანსები

  ლექციები - მუნიციპალურ საჯარო ფინანსები

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგრამას...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - კვლევის მეთოდები

  ლექციები - კვლევის მეთოდები

  კურსი გათვალისწინებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მსმე...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საჯარო ფინანსები

  ლექციები - საჯარო ფინანსები

  წარმოდგენილი სალექციო კურსი მიზნად ისახავს, მსმენელებმა შეიძინონ სა...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები – ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები

  ლექციები – ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს ო...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ეკონომიკის საფუძვლები

  ლექციები - ეკონომიკის საფუძვლები

  ეკონომიკის საფუძვლები: კურსის მიზანია სტუდენტები გაეცნონ ეკონომიკის...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ადვოკატირება და ლობირება

  ლექციები - ადვოკატირება და ლობირება

  ადვოკატირებისა და ლობირების კურსის მიზანია მსმენელებმა თეორიული და...
  კურსი

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (ნაკადი XV)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (ნაკადი XV)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწ...
  კურსი

  სახელმწიფო შესყიდვები (ნაკადი XVII)

  სახელმწიფო შესყიდვები (ნაკადი XVII)

  მსმენელები მოისმენენ და პრაქტიკული სავარჯიშოებით გაიღრმავებენ ცოდნა...
  კურსი

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები (XI ნაკადი)

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები (XI ნაკადი)

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგრამას...
  კურსი

  საიტის სიახლეები