თემის მონახაზი

  • კურსი შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი და არ ნიშნავს რომ იგი ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს.

    This course has been produced with the assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Civil Society Institute and do not necessarily reflect the views of the European Union.