5 ლექცია - სტერეოტიპების გაღვივება, სტიგმის გაძლიერება