კურსის შესახებ

წარმოდგენილი სალექციო კურსი მიზნად ისახავს, მსმენელებმა შეიძინონ საბაზისო ცოდნა საჯარო ფინანსების საკითხებში, რათა კურსის გავლის შემდეგ მათ შეეძლონ საჯარო ფინანსების როგორც თეორიული საკითხების გააზრება, ასევე მათი პრაქტიკაში რეალიზება კურსს უძღვება ოთო კიკვაძე და მიშა ძაგანია

ბოლო ცვლილება: Friday, September 5 2014, 3:36 PM