კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაწილების ფორმალური მექანიზმები. ნაწილი 1