კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაწილების ფორმალური მექანიზმები კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაწილების ფორმალური მექანიზმები. ნაწილი 2